Календар
«    Лютий 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 


Шкільна методична проблема на 2021/2026 н.р.

Покликання для вчителів на електронні документи

Розклад уроків для 5-11 кл. (жовтий)

Розклад уроків для 5-11 кл. (синій)

Розклад уроків для 1-4 кл.

Індивідуальні плани роботи на період дистанційного навчання 2023/2024 нр

Графік діагностичних, контрольних, лабораторних, практичних робіт на 2023/2024 н.р.

Професійний розвиток

Сертифікати за семінари, курси, тренінги

Витяг з педрад про зарахування годин підвищення кваліфікації

Інформація про педагогічних працівників

Заохочення

Публікації

Супровід обдарованих

Виконання програм

Виконання програм природничого циклу

Звіт про засвоєння ДС

Графік навчальних екскурсій

Пропозиція до орієнтовного річного плану підвищення кваліфікації

Індивідуальні плани роботи вчителів на період дистанційного навчання 2020/2021н.р.

Індивідуальні плани роботи вчителів на період дистанційного навчання 2021/2022 н.р.

Індивідуальні плани роботи вчителів на період дистанційного навчання 2022/2023 н.р.

Актуальність науково-методичної проблеми полягає в тому, що українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті та технологіях навчання.

      Головна причина, що впливає на ситуацію в галузі освіти, – прискорення темпів розвитку суспільства. В умовах України готовність до змін конкретизується у вимогах підготовки учнів до життя в ситуації переходу до інформаційного суспільства.  

     У Національній доктрині розвитку освіти в Україні зазначено, що «головна мета української освіти – створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства; сприяти консолідації української нації, інтеграції України в європейський і світовий простір як конкурентоспроможної і процвітаючої держави».

Мета: створення оптимальних умов для формування конкурентноспроможної  особистості з високим рівнем життєвої компетентності шляхом використання інноваційних технологій на уроках та в позаурочній діяльності в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії вчителя, учня  та його батьків.

Завдання:

 1. Вивчити й узагальнити питання формування конкурентноспроможної особистості з високим рівнем життєвої компетентності шляхом використання інноваційних технологій у психології, педагогіці та методиці викладання.
 2. Формувати особистість патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях.
 3. Забезпечити умови для самореалізації школярів відповідно до їх здібностей, нахилів, суспільних та власних інтересів.
 4. Забезпечити застосування інноваційних технологій з метою формування конкурентоспроможної особистості з високим рівнем життєвої компетентності.
 5. Формувати в учнів навички здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
 6. Створити базу методичних рекомендацій, матеріалів, конспектів занять (уроків, курсів за вибором, факультативів, класних годин), спрямованих на формування та розвиток конкурентноспроможної особистості.
 7. Розробити модель конкурентноспроможної особистості з високим рівнем життєвої компетентності.
 8. Проаналізувати ефективність проведеної роботи .

Очікувані результати:

 • підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні конкурентноспроможної особистості з високим рівнем життєвої компетентності шляхом використання інноваційних технологій на уроках та в позаурочній діяльності;
 • підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів;
 • підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя, здатності самостійно приймати рішення та бути конкурентноспроможними на ринку праці;
 • вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною проблемою;
 • розробка програм, проектів;
 • проведення семінарів, тренінгів, майстер класів з проблеми;
 • обмін досвідом, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів школи;
 • використання набутого досвіду на практиці;
 • поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

 

 

«Формування конкурентноспроможної особистості з високим рівнем життєвої компетентності для життя в інформаційному  суспільстві».

Мета: досягнення школярами такого рівня особистостістної зрілості, який би дозволив випускникам  після закінчення  школи бути готовими до свідомого

самовизначення з урахуванням не тільки своїх нахилів і здібностей, але й

інтересів сучасного інформаційного суспільства.

План реалізації:

І етап

Підготовчий (діагностичний)

І семестр 2021/2022 н.р.

ІІ етап

Підготовчий (теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми)

ІІ семестр 2021/2022 н.р.

ІІІ етап

Теоретична підготовка впровадження теми

2022/2023 н.р.

IV етап

Творчій етап та керівництво процесом впровадження

2023/2024 н.р.

V етап

Творчій етап (керівництво процесом впровадження)

2024/2025 н.р.

VI етап

Аналітичний (підсумки роботи над проблемною темою за 5 років)

2025/2026 н.р.Тема методичноъ роботи на 2016/2020 н.р.:

«Підготовка вчителів до формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в умовах гуманізації освітнього процесу»


Завдання:

-підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації консультпунктів, ШМК вчителів – предметників, проведення методичних тижнів;

-забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти;

-кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

-підвищення іміджу навчального закладу;

-підвищення рівня профілактико-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

-забезпечення роботи семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

-продовжити роботу щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров”я учнів;

-підвищення рівня позакласної роботи з навчальних предметів;

-удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

-поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;

-створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально- виховного процесу.